Danh mục: Đèn tuýp led

Kingeco

Máng Đèn Tuýp Led (Máng đơn – Máng đôi)

Máng Đèn Tuýp Led (Máng đơn – Máng đôi)
30.000 đ

Combo Đèn Tuýp Led Thủy Tinh

Combo Đèn Tuýp Led Thủy Tinh
110.000 đ 71.500 đ

Kingled

Đèn tuýp led T8 thủy tinh Kingled

Đèn tuýp led T8 thủy tinh Kingled
79.000 đ 51.350 đ

Đèn tuýp led T8 Mika kingled

Đèn tuýp led T8 Mika kingled
145.000 đ 94.250 đ

Đèn tuýp led T5 liền máng

Đèn tuýp led T5 liền máng
100.000 đ 65.000 đ

Đèn tuýp bán nguyệt Kingeco

Đèn tuýp bán nguyệt Kingeco
167.000 đ 110.000 đ

Đèn tuýp led Bán nguyệt Kingled

Đèn tuýp led Bán nguyệt Kingled
316.000 đ 205.400 đ

Rạng Đông

Bóng đèn LED Tuýp Thủy Tinh

Bóng đèn LED Tuýp Thủy Tinh